Afdeling 21

AAB Afdeling 21′ adresser, lejemål og historie
Afdelinger er beliggende på følgende adresser: Fanøgade 12; Christiansmindevej 2-24 (lige numre); Strynøgade 10 og Østerbrogade 119. I alt har afdelingen 120 boliger og 3 erhvervslejemål, hvor boligernes størrelse fordeler sig således:

3 stk. 1-rums bolig ca. 37-44 m²
36 stk. 2-rums boliger ca. 53-68 m²
63 stk. 3-rums boliger ca. 65-95 m²
12 stk. 4-rums boliger ca. 91-158 m²
2 stk. 5-rums boliger ca. 144 m²
1 stk. 6-rums bolig ca. 255 m²
1 stk. 8-rums bolig ca. 267 m²
1 stk. 9-rums bolig ca. 193 m²
1 stk. 10-rums bolig ca. 293 m²

Historien om Afdeling 21 startede i 1922, hvor ejendommen blev opført med bl.a. præstebolig til Sionskirken. I dag er afdelingen et smukt stykke levende kulturarv og er vurderet bevaringsværdig med værdi 3

Afdelingsmøder for beboere
Mindst én gang om året afholdes afdelingsmøde for beboere. Her diskuteres og stemmes der om beboerforslag, og beboerne vælger bestyrelsesmedlemmer – og stiller måske selv op. Samtidig er det en god anledning til at møde naboerne. Referater fra afdelingsmøderne kan læses her.

Affaldssortering
Københavns Kommunes affaldssorteringssystem sikrer, at vi i AAB 21 har flere forskellige containere i begge gårde. Ud over restaffald er det bioaffald, metal, hård plast, papir, pap, farligt affald, batterier, haveaffald og storskrald. Se mere om Københavns Kommunes affaldsguide her.

Tomme flasker/glas lægges i glascontaineren på hjørnet af Østerbrogade og Christiansmindevej – se kort. Hvis du smider papkasser ud, bedes du folde dem sammen og evt. skære dem op, så de fylder så lidt som muligt. Større affald skal sættes ind i storskraldsrummet i den store gård – og ikke andre steder. Din nøglebrik giver adgang til storskralderummet. Desuden afhentes stort haveaffald med jævne mellemrum. Ekstra haveaffald skal i papirsække.

Beboerlokaler – kælderen Østerbrogade 119
Afdelingens beboerlokaler er beliggende Østerbrogade 119, kælderen, og kan lejes af afdelingens beboere til almindelige festlige forhold, men må ikke bruges erhvervsmæssigt. Der er bestik, stole, borde til 50 mennesker, og lokalet kan ses i bestyrelsens kontortiden på onsdage i lige ugenr. kl.18-18:30. Lokalerne kan lejes en weekend for 300 kr., og for 125 kr. pr. eftermiddag til fx børnefødselsdag eller lignende. Som lejer skal du sørge for, at lokalerne er rengjort efter brug, så det er klar til næste beboer. Derved undgår du desuden, at rengøringsomkostninger modregnes i dit depositum.  se om beboerlokalerne er ledige

Boligsøgende
Hvis du vil søge bolig i AAB afdeling 21, foregår det gennem AABs hovedkontor. Se mere på AAB hjemmeside. Man kan ikke søge bolig direkte i afdelingen.

Cykelkældre
Der er cykelkældre i begge gårde. En gang om året foretages en cykelrydning, hvor alle cykler uden ejermand smides ud, så der er plads til cykler, der bruges jævnligt. Undgå derfor at sætte “gamle vrag” ned i cykelkælderen – sæt dem i stedet i storskrald eller sæt dem til salg.

Gæstelejlighed – Christiansmindevej 16 st. th.
Foreningen har en gæstelejlighed, som beboerne kan leje. På afdelingsmødet i 2006 blev det vedtaget, at det gamle funktionærlokale skulle indrettes som en gæstelejlighed i en prøveperiode på et år. Denne ordning blev permanent i år 2007. Gæstelejligheden kan lejes for 125 kr. per døgn ved at kontakte bestyrelsen på aab-afdeling21@aab.dk. Se hvornår lejligheden er ledig på dette link Som lejer skal du sørge for, at der benyttes sengelinned og lign., og for at lejligheden er rengjort, når den forlades. Se billederVær opmærksom på, at gæstelejligheden ikke må udlejes erhvervsmæssigt, eller via fx Airbnb.

Gårdene
• Hver gård har en stor grill, som er til fri afbenyttelse for beboerne – under almindeligt hensyn til andre, der opholder sig i gården. Efter brug sættes borde og bænke på plads, så grillområdet er klar til andre beboere.

• I begge gårde er opsat hjertestarter. Læs om funktion og anvendelse her

Internet
Vi har indlagt fibernet i AAB 21. Evt. tilslutning sker blot ved at sætte sin router i stik. Herefter afregnes udgift via huslejen. Prisen er p.t. 131 kr./md. Se mere på fiberby.dk. Telefon 33 23 00 99. Alternativt kan du blive tilsluttet Internettet via TV-nettet, Læs mere på www.yousee.dk under webspeed. Du kan selvsagt også vælge en hvilken som helst anden internetudbyder, som du foretrækker.

Projekt om adgang fra bolig til forhave
Ved afdelingsmødet i efteråret 2015 blev det vedtaget, at bestyrelsen via Københavns Kommune skulle undersøge muligheden for at etablere adgang fra bolig til haver tilhørende stuelejligheder. I efteråret 2017 er status, at vi efter et fint samarbejde med Amanda McNair fra A4-arkitekterne nu har tegninger på projektet og efter kommunens kommentarer aktuelt afventer svar fra AAB administration. Se mail til Københavns Kommune  Se svar fra Københavns Kommune .

TV-pakker & Antenneanlæg
Som beboer i AAB21 er TV-grundpakken en del af huslejen, og betaling sker via antennebidraget på din huslejeregning. Du kan tilkøbe mellem- og fuldpakken til nedsatte priser hos YouSee. I så fald kontakter du YouSee direkte, da aftalen om udvidelsen er mellem dig og YouSee og er boligforeningen uvedkommende. Betaling for udvidelsen faktureres derfor direkte til dig. Se mere på yousee.dk

Tørrelofter
Vinduerne på tørrelofter og loftet generelt må ikke åbnes. Dels er vinduerne for svage til at modstå blæst, dels skal vi undgå fuglereder, tagbrande pga. raketter m.v. På grund af henstilling af skrald er tørrelofterne aflåst. Beboerne er dog velkomne til at få en nøgle, hvis man ønsker at benytte tørrelofterne.

Varme
I 2013 fik vi installeret et varmestyringssystem for at afhjælpe problemer i udsatte lejligheder med at opnå den fornødne temperatur i de kolde måneder, og varmeniveauet er blevet forbedret. Hvis du vurderer, at der er problemer med opvarmningen af din lejlighed, beder vi dig kontakte ejendomsfunktionæren, som herefter vil gennemgå dine radiatorer og termostater. Evt. kan der installeres en temperaturmåler for at følge temperaturen i din lejlighed over tid. Du kan desuden se de bedste varme-spareråd fra energiselskabet HOFOR her.

Vi lukker aldrig for varmen, men varmen reguleres ift vejret. Så er det varmt udenfor, så giver dine radiatorer ikke varme, da de maksimalt varmer op til 23 grader.

Når det bliver efterår er det en god idé at lufte ud i dine radiatorer, så de er klar til koldere vejr. Derudover så kommer varmen langsomt tilbage, og alle i opgangen begynder at skrue op for varmen. 

Comments are closed.