Afdelingen

Gæstelejlighed – Christiansmindevej 16 st th.
Foreningen har en gæstelejlighed efter der på det ordinære medlemsmøde i 2006 blev vedtaget at det gamle funktionærlokale skulle indrettes som en gæstelejligehed i en prøveperiode på et år. Denne ordning blev permanent i år 2007.

Det kan lejes for kr. 125,- per døgn – depositum er kr. 200,-.
Lejeren skal sørge for at lejligheden er rengjort når den forlades. Der kan læse mere i kontrakten der underskrives og her er der billeder.

Se om den er fri på dette link.

Beboerlokaler
Lokalerne kan lejes en weekend for kr. 300,00. Og billigt til børnefødselsdage 125 kr. pr. eftermiddags fødselsdag.
Lokalerne må ikke bruges erhvervsmæssigt.
Lejeren skal sørge for at lokalerne er rengjort ved lejens ophør, ellers modregnes rengøringsomkostninger i depositumet. Se kontrakt.

Gårdene
Der er en grill i hver gård, som er til fri afbenyttelse. Efter brug, bedes i sætte borde og bænke på plads, hvis I har flyttet dem.
Husk altid at tage hensyn til andre beboere der opholder sig i gården.

Cykelkældre
Undgå at sætte “gamle vrag” ned i cykelkælderen, de bliver jo aldrig lavet alligevel, så smid dem ud først som sidst, eller sæt dem til salg.
En gang om året foretages en cykelrydning, hvor alle cykler uden ejermand, smides ud.

Vaskerier
Vaskerierne må kun benyttes når man har bestilt tid. Tørretumbler kan benyttes 30 min. efter ens vasketid er ophørt. Som hovedregel, er det den person som har vasketiden, der bestemmer. Husk at der næsten altid er ledigt i den “lille” bloks vaskeri.
Vask (1 maskine) kr. 12.
Tørretumbler (15 min) kr. 2.

Skralderum
Hvis du smider papkasser ud, bedes du folde dem sammen og evt. skære dem op, så de fylder så lidt som muligt. Aviser skal i papircontaineren og tomme flasker/glas skal i glascontaineren ved Christiansmindevej 2 (hjørnet af Østerbrogade og Christiansmindevej).

Anvend sorteringssystem således at vi belaster miljøet mindst muligt. Der er fraktioner til metal, hård plast, metal, storskrald, papir, farligt affald, batterier, pap – og flasker ude ved grønthandleren.

Større affald skal sættes ind i storskraldsrummet og ikke andre steder. Nøgle udleveres af ejendomsfunktionær.

Se mere vedr. Københavns Kommunes affaldssorteringssystem her.

Tørrelofter

Vinduerne på tørrelofter og loftet generelt, må ikke åbnes. Dels er vinduerne for svage til at modstå blæst, dels skal vi undgå tagbrande pga. raketter mv. På grund af henstilling af skrald er tørrelofterne aflåst. Beboerne er dog velkomne til at få en nøgle hvis man ønsker at benytte tørrelofterne.

Internet

Vi har fiber i AAB 21. Evt. tilslutning sker blot ved at sætte sin router i stik. Herefter afregnes udgift via huslejen. Prisen er p.t. kr. 131,-. Se mere på fiberby.dk.

Telefon support : (+45) 33 23 00 99

Mandag – Torsdag : 08:30 – 17:00
Fredag : 08:30 – 16:00
Weekend & Helligdage : Lukket

Se mere på fiberby.dk

Alternativt kan du blive tilsluttet Internettet via TV-nettet, Læs mere på www.yousee.dk under webspeed.

 

Comments are closed.