PRAKTISK INFO

Ingen fremleje via Airbnb

Fremleje uden godkendelse fra AAB (fx via Airbnb) er ulovlig. Lejere er blevet udsat i flere afdelinger på grund af denne ulovlige fremleje

Hjemmesiden

Hjemmesiden lever et uregelmæssigt liv. På trods af dette, hvis du har forslag til ting, der burde være på siden eller har andre forslag eller rettelser, så send dem til adm@aab21.dk

Husorden, råderet, vedligehold mv.

AAB 21 har AAB´s standard husorden, samt et lokalt tillæg til husordenen. Der udover er der et havereglement

Se standard husorden

Se lokalt tillæg til husordenen 

Se havereglementet

Se generelle råderetsregler

Almindelig drift og vedligehold

Hvis du oplever fejl eller mangler i dit lejemål eller på bygningen, må du meget gerne give besked til vores ejendomsfunktionær Jesper, så bliver der set på det. Læs mere om almindelig drift og vedligehold her.

Affaldssortering

Københavns Kommune har indført et nyt affaldssorteringssystem. Dette vedrører naturligvis også os. Vi har derfor fået en række nye skraldespande i gårdene til at sortere metal, plastik og andre specialprodukter fra husholdningsaffaldet. Mere om affaldssortering her

Vaskerier og vaskebrik

Vi har to vaskerier i afdelingen. De ligger i kælderen i opgangene tættest på Strynøgade. Vaskerierne fungerer via et vaskebrik, og betales sammen med huslejen. Hvis du har mistet din vaskebrik, kan du købe et nyt i kontorets åbningstid. Læs mere om vaskerierne her

Der er installeret moderne bookingssystem i vaskerierne. Derfor skal du nu bruge den brik du har fået i din postkasse eller ved din indflytning, når du skal vaske.

Bestilling af vasketid via internettet:

Som beskrevet i omdelt folder, kan der nu bestilles vasketid via internettet. Hvis man anvender vaskeri 10-12 skal følgende adresse anvendes: http://1687.mieleturvask.dk og hvis vaskeriet i 14-16 anvendes er adressen : http://1688.mieleturvask.dk . Første gang skal man indlæse sine personlige “vaskeoplysninger” som man får ved at tage en kvittering med sin vaskebrik i selve vaskeriet.

Varme

Der har igennem længere tid være problemer i udsatte lejligheder med at opnå den fornødne temperatur i de kolde måneder. I 2013 er der installeret varmestyringssystem, der skal hjælpe med at udbedre dette. Systemet har medvirket til besparelse på omtrent 8% af varmeforbruget Derudover er varmeniveauet blevet mere regelmæssigt; dvs. der er varme når der er behov for det.

Såfremt du vurderer, at der er problemer med opvarmningen af din lejlighed, tag da fat i vores ejendomsfunktionær, som herefter vil gennemgå dine radiatorer og termostater. Såfremt det ikke hjælper installeres en temperaturmåler med henblik på at følge temperaturen i din lejlighed over tid.

Der er opsat hjertestartere

Der er opsat en hjertestartere i begge gårde. Vedr. funktion og anvendelse kan du se mere om her

Adgang fra bolig til have

Ved medlemsmødet i efteråret 2015 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at etablere adgang fra bolig til haver tilhørende stuelejligheder.

Se mail til Københavns Kommune

Se svar fra Københavns Kommune

Fiberby

Bredbånd og dermed netledninger er etableret til alle lejligheder i september 2014. Såfremt man ønsker at anvende Fiberby, tilsluttes router til stik. Herefter afkræves du som bruger udgift til fiberby. Udgift opkræves via huslejen og er p.t. kr. 131,-

Support

Telefon support : (+45) 33 23 00 99

Mandag – Torsdag : 08:30 – 17:00
Fredag : 08:30 – 16:00
Weekend & Helligdage : Lukket

Se mere på fiberby.dk

Antenneanlæg – Yousee

Der er etableret moderne antenneanlæg i AAB 21. Som beboer i AAB21 er grundpakken en del af huslejen og betaling sker via antennebidraget, og derved via din huslejeregning.

Man kan købe mellem og fuldpakken til nedsatte priser hos YouSee. Såfremt man ønsker dette, skal man selv kontakte YouSee direkte, da aftalen om udvidelsen er mellem dig og YouSee og er boligforeningen uvedkommende. Betaling for udvidelsen faktureres derfor direkte til dig.

YouSee har mange andre produkter

Se mere på yousee.dk

Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden 

Der skrives referater fra alle bestyrelsesmøder. Referater deles op i 2 dele; del 1 som er offentlig og indeholder alle sager som bestyrelsen vurderer ikke indeholder personsager. De offentlige referater kan ses her. 

Comments are closed.