PRAKTISK INFO

Ingen fremleje via Airbnb

Fremleje uden godkendelse (fx via Airbnb) er ulovlig. Lejere er blevet udsat i flere afdelinger pga. denne ulovlige fremleje

Hjemmesiden

Hjemmesiden lever et uregelmæssigt liv. På trods af dette, hvis du har forslag til ting, der burde være på siden eller har andre forslag eller rettelser, så send dem til adm@aab21.dk

Husorden, råderet, vedligehold mv.

AAB 21 har AAB´s standard husorden, samt et lokalt tillæg til husordenen. Der udover er der er havereglement

Åbningstid for afdelingskontoret

AAB 21´s kontor er åbent om onsdagen i LIGE uger mellem kl. 18.00 og 18.30

Ved akut skade

Ved akut skade om aftenen, natten eller i weekenden skal du naturligvis ikke vente, til vores ejendomsfunktionær Jesper møder på arbejde på morgenen. I disse tidsrum, kan du kontakte de håndværkere, vi har tilknyttet afdelingen. Læs mere om det her

Almindelig drift og vedligehold

Hvis du oplever fejl eller mangler i dit lejemål eller på bygningen, må du meget gerne give besked til vores ejendomsfunktionær Jesper, så bliver der set på det. Læs mere om almindelig drift og vedligehold her.

Affaldssortering

Københavns Kommune har indført et nyt affaldssorteringssystem. Dette vedrører naturligvis også os. Vi har derfor fået en række nye skraldespande i gårdene til at sortere metal, plastik og andre specialprodukter fra husholdningsaffaldet. Mere om affaldssortering her

Vaskerier og vaskebrik

Vi har to vaskerier i afdelingen. De ligger i kælderen i opgangene tættest på Strynøgade. Vaskerierne fungerer via et vaskebrik, og betales sammen med huslejen. Hvis du har mistet din vaskebrik, kan du købe et nyt i kontorets åbningstid. Læs mere om vaskerierne her

Varme

Der har igennem længere tid være problemer i udsatte lejligheder med at opnå den fornødne temperatur i de kolde måneder. I 2013 er der installeret varmestyringssystem, der skal hjælpe med at udbedre dette. Systemet har medvirket til besparelse på omtrent 8% af varmeforbruget Derudover er varmeniveauet blevet mere regelmæssigt; dvs. der er varme når der er behov for det.

Såfremt du vurderer, at der er problemer med opvarmningen af din lejlighed, tag da fat i vores ejendomsfunktionær, som herefter vil gennemgå dine radiatorer og termostater. Såfremt det ikke hjælper installeres en temperaturmåler med henblik på at følge temperaturen i din lejlighed over tid.

Se indkaldelsen her

Se alle dokumenter som beretning, budget, regnskab, indkomne forslag osv. her

Torsdag d. 15. september 2016 kl. 19.00

i beboerlokalerne i den store gård under grønthandleren

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Angående godkendelse til at sætte arbejdet i gang med renovering af de resterende toiletter samt maling af hovedtrapper

Se indkaldelsen her

Se referat her

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde

Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 19.00

i beboerlokalerne i den store gård under grønthandleren


Slut med analogt tv d. 9. februar 2016

Hvis du ser tv via det analoge tv-signal, vil de sidste kanaler forsvinde d. 9. februar. For at se tv via yousee kabeltv, så skal du have en såkaldt “DVB-C tuner”, der kan modtage MPEG4 signal. Du kan læse mere her

Der er opsat hjertestartere

Der er opsat hjertestartere i begge gårde. Vedr. funktion og anvendelse kan de se mere om her

Adgang fra bolig til have

Ved medlemsmødet i efteråret 2015 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at etablere adgang fra bolig til haver tilhørende stuelejligheder.

Se mail til Københavns Kommune

Se svar fra Københavns Kommune

Gårdprojekt-ansøgning

Vores haveudvalg ansøgte i efteråret 2015 om midler. Desværre fik vi nej.

På trods af dette kan I her se den flotte ansøgning

Afdelingsmøde 2015

Der er afholdt afdelingsmøde tirsdag d. 15. september.

Du finder dagsorden, budget, regnskab, beretning og indkomne forslag, samt referat her 

Fiberby

Bredbånd og dermed netledninger er etableret til alle lejligheder i september 2014. Pris på kr. 100 fastholdes indtil efter sommeren 2016.

Såfremt man ønsker at anvende Fiberby, tilsluttes router til stik. Herefter afkræves du som bruger udgift til fiberby. Udgift opkræves via huslejen.

Support

Telefon support : (+45) 33 23 00 99

Mandag – Torsdag : 08:30 – 17:00
Fredag : 08:30 – 16:00
Weekend & Helligdage : Lukket

Se mere på fiberby.dk

Antenneanlæg – Yousee

Der er etableret moderne antenneanlæg i AAB 21. Som beboer i AAB21 er grundpakken en del af huslejen og betaling sker via antennebidraget, og derved via din huslejeregning.

Man kan købe mellem og fuldpakken til nedsatte priser hos YouSee. Såfremt man ønsker dette, skal man selv kontakte YouSee direkte, da aftalen om udvidelsen er mellem dig og YouSee og er boligforeningen uvedkommende. Betaling for udvidelsen faktureres derfor direkte til dig.

YouSee har mange andre produkter

Se mere på yousee.dk

Husk at YouSee slukker for de analoge tv-kanaler den 9. februar 2016

Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden 

Der skrives referater fra alle bestyrelsesmøder. Referater deles op i 2 dele; del 1 som er offentlig og indeholder alle sager som bestyrelsen vurderer ikke indeholder personsager. De offentlige referater kan ses her. 

Vaskesystem

Der er installeret moderne bookingssystem i vaskerierne. Derfor skal du nu bruge den brik du har fået i din postkasse eller ved din indflytning, når du skal vaske.

Bestilling af vasketid via internettet:

Som beskrevet i omdelt folder, kan der nu bestilles vasketid via internettet. Hvis man anvender vaskeri 10-12 skal følgende adresse anvendes: http://1687.mieleturvask.dk og hvis vaskeriet i 14-16 anvendes er adressen : http://1688.mieleturvask.dk . Første gang skal man indlæse sine personlige “vaskeoplysninger” som man får ved at tage en kvittering med sin vaskebrik i selve vaskeriet.

Kommende afdelingsmøde

I foråret 2016 indkaldes til ordinært afdelingssmøde. Der afholdes medlemsmøde minimum 1 gang om året. Det er på disse møder hvor du som beboer bestemmer hvad der skal ske i afdelingen, og dermed hvad de penge du betaler i husleje anvendes til.

Vel møde


Comments are closed.