Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelse
Bestyrelsen i AAB21 består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, der alle vælges for 2 år ad gangen. To af bestyrelsesmedlemmerne vælges af bestyrelsen til repræsentantskabet for AAB, som er boligforeningens øverste politiske organ. Du kan læse mere om afdelingsbestyrelsen her. 

Beboerdemokrati
Bestyrelsen vælges af beboerne ved afdelingens årlige medlemsmøde, og krav for at være med i bestyrelsen er, at man bor i afdelingen. Du kan læse mere om AABs beboerdemokrati her, og hvis du har lyst til være med i afdelingens bestyrelsesarbejde, skal du blot give dig til kende ved medlemsmødet før afstemningen. Du er meget velkommen til at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet, fx i kontortiden eller på mail til bestyrelsens medlemmer.

Referater af bestyrelsesmøder
Der skrives referater fra alle bestyrelsesmøder. Den del af referatet, som ikke indeholder personsager, kan ses her. Personsager holdes fortrolige jf. lovgivningen.

Comments are closed.