Haver

Vi har haver og derfor er der et havereglement.

Haveregler for AAB afdeling 21

 • Haverne kan anlægges som pryd- eller nyttehaver, og skal altid holdes sådan, at de med rimelighed kan siges at være velholdte.
 • Bevoksning må ikke vokse ud over hegnets hegn.
 • Er der plantet hække må disse ikke være højere end 1,80 meter
 • Træer i haven skal være af en lavere voksende art, så de ikke er til gene for naboerne. Højden må under ingen omstændigheder være højere end nederste kant af vinduet på 1.sal.
 • Beplantning op ad, eller tæt ved muren må ikke være højere end øverste kant af stuevinduet, og ikke dække vinduet.
 • Der må opsættes læhegn uden overdækning – men ikke omkranse haven.
 • Havegrill må kun anvendes, hvis det ikke genere naboerne (spørg evt. først).
 • Materialer til vedligeholdelse af eksisterende havehegn er omkostningsfrit og kan bestilles hos ejendomsfunktionæren.
 • Aflevering af større mængder haveaffald skal aftales med ejendomsfunktionæren. Mindre mængder haveaffald kan lægges i container.
 • I øvrigt skal den almindelig husorden for afdelingen overholdes.
 • Enhver skriftelig henstilling fra bestyrelsen skal efterkommes til den fastsatte dato, i modsat fald kan bestyrelsen få det påtalte arbejde udført for den pågældende beboers regning. I særlige tilfælde, og efter gentagne gange, kan bestyrelsen vælge at overgive brugsretten til en anden beboer. Dette gælder også, i tilfælde af tvist mellem nabohaver.
 • Der kan evt. lånes værktøj og haveredskaber efter aftale med ejendomsfunktionæren.

Vedtaget på medlemsmødet den 30. april 2014.

 

Comments are closed.