Bestyrelsen

Bestyrelsen i AAB21 består af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. To af bestyrelsesmedlemmerne vælges af bestyrelsen til repræsentantskabet for AAB, som er boligforeningens øverste politiske organ.

Bestyrelsen vælges ved afdelingens årlige medlemsmøde, og krav for at være med i bestyrelsen er, at man bor i afdelingen. Hvis du vil være med, skal du huske, at give dig til kende ved medlemsmøderne.

 

Comments are closed.